BELANGRIJK

Adreswijziging , wijziging en opzegging lidmaatschap uitsluitend doorgeven per email :
ledenadministratie@vispas.nl   of 
Telefonisch : 0900-2025358